CI36气动内部连接器

CI36连接器将密封一个或多个管道的内径,密封范围从1.693到2.165”(43到55毫米),在增量范围或内部管道螺纹密封应用。

模型密封的范围:
AA = 1.693" - 1.850 "(43 - 47毫米)
Ab = 1-1/2 " NPT
AC = 1.850" - 2.008 "(47 - 51毫米)
AD = 2.008" - 2.165 "(51 - 55毫米)

模型密封的范围:
AA = 1.693" - 1.850 "(43 - 47毫米)
Ab = 1-1/2 " NPT
AC = 1.850" - 2.008 "(47 - 51毫米)
AD = 2.008" - 2.165 "(51 - 55毫米)

Baidu
map